Астрология и Нумерология

img
Categories Human Design

Какво Е Хюман Дизайн?

Хюман дизайн е наука за различността. Науката за диференциацията.Той изследва уникалността на всеки човек и разчита генетичната му информация. Описва как всеки е устроен да взаимодейства със света и да взима правилните за себе си решения. Разкрива талантите и уменията, които притежаваме и техния пот...